Hoşgeldin, Ziyaretçi ( Üye Ol | Üye Girişi )

Şartlar ve Koşullar (Üyelik Sözleşmesi)

www.ilanexpres.com Üyelik Sözleşmesi

1. İş bu Üyelik Sözleşmesi (bundan böyle SÖZLEŞME olarak anılacaktır),İlanexpres.com tarafından işletilen www.ilanexpres.com internet adresinde ürün alımı veya satışı yapmak üzere yer alan tüm özel ve tüzel kişi ve kurumlar (bundan böyle KULLANICI veya KULLANICILAR olarak anılacaktır) ile ilanexpres.com arasında üye kayıt aşamasında yapılmıştır.

2. ilanexpres.com'a üye olabilmek için üyelik formunun eksiksiz doldurulması gerekir. Bu forma aktarılan bilgilerin doğruluğunu üyelik isteğinde bulunan KULLANICI kayıtsız şartsız taahhüt eder. Üyelik başvuru formuna bilgi girişi yaparken, bilgi formunda istenilen hususların eksiksiz ve açık doldurulması zorunludur.

3. KULLANICILAR, ilanexpres.com'a üye olmak aracılığıyla işbu SÖZLEŞME'nin tamamını okuduklarını, içeriğini tamamıyla anladıklarını ve tüm maddelerini kayıtsız şartsız kabul ettiklerini ve onayladıklarını peşinen taahhüt ederler.

4. Bu üyelik ilişkisi sanal bir ortamda oluştuğu için, kullanıcının üyelik başvurusu girdisinin tamamlanması, başvurunun da aynı düzeyde, Weblebii.com tarafından kabulü ile ŞÖZLEŞME teşekkül etmiş olur. Karşılıklı hak ve yükümlülükler başvurunun kabulü ile yürürlüğe girer.

5. ilanexpres.com, SÖZLEŞME'yi tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir.

6. KULLANICILAR, ,ilanexpres.com içinde ürünlerini tanıtmak için kendilerine özel sanal mağaza kurabilirler. Bu mağazada pazarlanacak ürünlerin tanıtımını Weblebii.com içerisinde de yapabilirler. Mağaza açmak isteğinde bulunan üyelerimiz, bu hizmetle ilgili ücretleri ödemek mecburiyetindedirler.

7. ilanexpres.com siyasi amaçlı veya başkalarına saldırı amaçlı kullanılamaz.

8. Yasalara aykırı ve genel ahlak prensibine uygun olmayan kişisel kimliklere saldırı mahiyetinde ilan verilemez. Yasalara göre, suç sayılan bir eylem aracı olarak ilanexpres.com girdileri kullanıldığı zaman yasal mercilerden bir talep vuku bulursa, bu KULLANICI veya KULLANICILAR hakkında bilgiler gerekli yerlere istem doğrultusunda verilecektir.

9. ilanexpres.com tüm KULLANICILARIN kişilik haklarına, gizlilik haklarına saygı duymaktadır. 8. maddede yazılı sebepler dışında ve yargı mercileri istemi haricinde her ne sebeple olursa olsun kişisel bilgileri hiçbir kurum veya kuruluşa vermeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

10. KULLANICI , ilanexpres.com tarafından kendisine verilmiş olan yada kendisinin belirlediği şifreyi başka kişi yada kuruluşlara veremez.KULLANICI ' nın işbu sözleşme ile sahip olduğu kullanım hakları sadece kendisine aittir, başkalarına devredilemez. Şifrenin başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından da doğrudan KULLANICI sorumlu olup, ilanexpres.com bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için KULLANICI 'ya aynen rücu hakkına haizdir.

11. KULLANICI , ilanexpres.com üzerinden verilen hizmetlerden faydalanan diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı ve/veya bunları kullanmamayı, üçüncü kişi ve kuruluşların kullanımına sunmamayı kabul etmiştir. Aksi taktirde ilanexpres.com' un bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalacağı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için KULLANICI' ya aynen rücu edilecektir.

12. ilanexpres.com hiçbir sebep beyan etmeden istediği KULLANICILARIN üyeliklerine son verme hak ve yetkisine sahiptir.

13.ilanexpres.com ın iptal ettiği veya üyelikleri sözleşme maddeleri gereğince iptal edilen kullanıcıların üyelik bilgileri ilanexpres.com tarafından saklanacaktır.

14. Üyelik sözleşme maddeleri gereğince iptal edilen KULLANICILAR dışında, üyeliklerini iptal eden KULLANICILAR, ilanexpres.com a başvurma suretiyle üyeliklerine geri alabileceklerdir.

15.ilanexpres.com , veri tabanına yapılabilecek saldırılar sonucu üyelik bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

16. ilanexpres.com amacı, herkesin ilan verebileceği, ve sanal mağaza açarak ürünlerini pazarlayabileceği bir internet ortamı sağlamak ve milyonların faydasına sunmaktır. Gerek hizmetin arzı ve gerekse iletişim enstrümanları ve üyelerin girdileri yönünden ilanexpres.com hiçbir sorumluluk yüklenemez. KULLANICILAR arasındaki hiçbir işlemde,ilanexpres.com .com'un bizzat taraf olduğu özel anlaşmalar dışında, hukuki sorumluluk taşımaz.

17. İsim hakkı marka haklarına tecavüz şeklinde kullanım yapılamaz. Uygulaması ne şekilde olursa olsun haksız rekabet doğuracak kullanım yapılamaz.

18. Her türlü kullanım ve yazılımlarda telif hakları ve eser haklarına tecavüz edilmeyecektir. Her türlü telif hakkı ve insan hakları sorumluluğu üyeye aittir. Bu sebeple ilanexpres.com a rücu kesinlikle mümkün değildir.

19. KULLANICI' nın herhangi bir yöntem kullanarak sitenin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması ve ilanexpres.com üyelerine "spam mail" göndermesi durumunda,ilanexpres.com  sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme yetkisine sahiptir. Ayrıca KULLANICI fesih sebebiyle ilanexpres.com un uğrayacağı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

20.ilanexpres.com  üzerinden gerçekleşen işlemler ile ilanexpres.com  ın doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir bağlantısı olmamasından mütevellit, KULLANICILAR, ilanexpres.com daki işlemlerden dolayı ortaya çıkabilecek her türlü anlaşmazlıklar ve akabinde bu anlaşmazlıkların yaratacağı her türlü iddia, talep veya hasar beyanlarından,ilanexpres.com sahiplerini, temsilcilerini ve/veya çalışanlarını sorumlu tutmamayı, tazminat talep etmemeyi ve üçüncü kişi ve kurumlar tarafından kendisine yöneltilecek her türlü talepten muaf tutmayı işbu SÖZLEŞME'yi onaylayarak ve ilanexpres.com üye olarak peşinen kabul ve beyan eder.

21.ilanexpres.com  üzerinde hileli, siyasi ve dini amaçlı, yanıltmaya yönelik, eksik ve/veya yanlış beyanda bulunan KULLANICILAR'ın tek taraflı olarak herhangi bir onay gerektirmeden ve önceden uyarıda bulunmadan geçici ve/veya süresiz olarak üyelikten ihraç etme hakkına haizdir.

22.ilanexpres.com tamamıyla kontrolü dışında , internet kullanımından (elektrik kesintisi, donanım problemleri, altyapı sorunları, doğal afetler, vs. gibi) dolayı birçok sorunlar yaşanabilir. Bu ve bunun gibi sebeplerden, ilanexpres.com hiçbir şekilde sürekli, kesintisiz ve güvenli hizmet vereceğini garanti veya taahhüt edemez.

23.ilanexpres.com  ve KULLANICI, hukuken tamamen bağımsız taraflardır. Bu iki bağımsız taraf arasında herhangi bir iş ortaklığı ve/veya işçi/işveren ilişkisi bulunmamaktadır.

24. İşbu yirmi dört (24) maddeden ibaret olan üyelik genel prensipleri aynı çerçevede tarafları bağlayıcı niteliktedir.

Her türlü hukuksal anlaşmazlıklarda  T.C.Türk mahkemeleri yetkilidir.